Krok 1. Stahování dat z karty řidiče zabere 1 minutu.

Data z karty řidiče mohou být stahována pomocí vestavěné čtečky karet nebo prostřednictvím digitálního tachografu. TachoTerminal PRO umožňuje stahování dat pomocí karet podniku, servisu a kontrolních karet.

Podívejte se na prezentace na Youtube

Krok 2. Stahování dat z digitálního tachografu může zabrat až 50 minut

Vložte zařízení do komunikačního portu tachografu. Ještě předtím je třeba otočit klíčkem zapalování a vložit kartu podniku (kontrolní nebo servisní kartu) do slotu č. 2.

Podívejte se na prezentace na Youtube

Krok 3. Archivace souborů

Propojte TachoTerminal PRO s počítačem pomocí USB kabelu nebo vyjměte SD kartu ze čtečky. Soubor z karty řidiče musí být archivován každých 28 dní a z digitálního tachografu každých 90 dní.

Podívejte se na prezentace na Youtube

Krok 4. Konfigurace čtečky

Pokud potřebujete stáhnout data z tachografu (bez rychlosti) za určité období, je třeba správně nakonfigurovat čtečku. Konfigurace je velmi jednoduchá – jen propojte čtečku s počítačem a spusťte konfigurační software.

Podívejte se na prezentace na YoutubeDetailní informace

Krok 1. Stahování dat z karty řidiče (1 min.)

Připojte TachoTerminal PRO k napájení pomocí mini-USB portu, např. do počítače, do nabíječky ve vozidle nebo do digitálního tachografu. Správné napájení je signalizováno “Info” LED diodou. Poté vložte kartu do slotu čtečky čipem nahoru. Stahování dat je signalizováno blikající LED diodou vedle tlačítka CARD. Proces stahování dat netrvá déle než 60 sekund, Pamatujte, že data z karty řidiče mají být stahována nejméně co 28 dní.

Krok 2. Archivace souboru

Soubory z karty řidiče jsou uloženy na vyjímatelné microSD kartě (až 4 GB). Pro zkopírování souborů do počítače propojte čtečku a počítač pomocí USB kabelu nebo vyjměte microSD kartu a zkopírujte její obsah. Soubory jsou uloženy ve formátu, který odpovídá požadavkům přílohy 1B Nařízení 3821/85. Název souboru staženého z karty řidiče začíná na písmeno C. Pak následuje jméno řidiče, číslo karty, datum a čas stažení. Např: C_J_Novak_123456678_20110120_1301 pro data stažená z karty Jana Nováka 20. ledna 2001 v 13:01.

Krok 3. Stahování dat z tachografu (do 50 min.)

Ve vozidle vložte TachoTerminalPRO do komunikačního portu. U tachografu VDO Siemens DTCO je tento port umístěn pod displejem a mezi tlačítky menu. U tachografu Stoneridge a ACTIA je třeba nejprve vyjmout papírovou krabičku a u tachografů EFKON je portu umístěn nalevo od displeje. Jakmile je TachoTerminal PRO vložen do tachografu, stahování začne automaticky. Nastavený mód stahuje data z karty řidiče (vložené do tachografu) a soubor z paměti tachografu. Proces stahování dat je signalizován blikající LED diodou. Po stažení dat je soubor uložen na microSD kartě. Obsah karty můžete zkopírovat do počítače tak, že karty vyjmete ze čtečky nebo propojíte TachoTerminal PRO s počítačem pomocí USB. Pamatujte, že karty podniku neobsahuje data o aktivitách – je třeba kopírovat obsah vnitřní paměti tachografu ve vozidle.

Krok 4. Konfigurace čtečky (5 min.)

Doba trvání stahování dat z digitálního tachografu závisí na nastaveném časovém rozpětí a typu stahovaných informací. Hraje roli také typ digitálního tachografu. 80% času zabere stahování dat o okamžité rychlosti během posledních 24 hodin řízení. Pokud chcete stahovat data rychle, stiskněte tlačítko CONFIG, když vkládáte čtečku do portu tachografu. V této konfiguraci čtečka stáhne potřebná data týkající se aktivit řidiče (bez dat o rychlosti). Pro změnu konfigurace jednotlivých tlačítek propojte TachoTerminal PRO s počítačem pomocí USB kabelu. V konfiguračním software je možné nastavit časové a informační rozpětí pro tlačítko CONFIG a pro nastavený mód (mód bez použití tlačítek)

Názory našich partnerů

“TachoTerminal GPRS je jedinečné zařízení v rámci celé EU. Umožňuje dopravním společnostem plánovat a kontrolovat pracovní dobu řidičů. A v důsledku se vyhnout pokutám!”

João Ferreira, Seepmode (Portugalsko)

“TachoTerminal je revolucí na trhu s IT pro dopravce. Kontrolní orgány jsou překvapeny možnostmi těchto zařízení.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Polsko)

“Má smysl seznámit se s celou produktovou řadou TachoTerminal. Tato zařízení mají skutečně výbornou kvalitu. ”

Rafael Kanitzki, Hanover (Německo)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.