Krok 1. Stahování dat z karty řidiče zabere 1 minutu a 20 sekund

Vložte kartu řidiče do čtečky a TachoTerminal GPRS stáhne data automaticky a připraví je pro přenos. Po stažení dat vložte kartu zpět do digitálního tachografu a pokračujte v řízení.

Podívejte se na prezentace na Youtube

Krok 2. Odeslání souboru z karty na server zabere cca 1 minutu a 30 sekund.

Zabudovaný GPRS modem umožňuje posílat data odkudkoli na světě. Cena odeslání ze západní Evropy není vyšší než 12 eurocentů za soubor.

Podívejte se na prezentace na Youtube

Krok 3. Sestavy jsou k dispozici do 30 sekund

Vložte kartu řidiče do čtečky a TachoTerminal GPRS stáhne automaticky data a připraví je k přenosu. Po stažení dat vložte kartu zpět do digitálního tachografu a pokračujte v řízení.

Podívejte se na prezentace na Youtube

Krok 4. Sestava dostupná online za 30 sekund.

Vložte kartu řidiče do čtečky a TachoTerminal GPRS automaticky stáhne data a připraví je k přenosu. Po stažení dat vložte kartu zpět do digitálního tachografu a pokračujte v řízení.

Podívejte se na prezentace na Youtube

Detailní informace

Krok 1. Stahování dat z karty řidiče (1 min a 20 sek)

Stahování dat z karty řidiče je nesmírně jednoduché. Stačí propojit čtečku TachoTerminal GPRS do nabíječky ve vozidle. Zelená LED dioda se rozsvítí a signalizuje, že zařízení je připraveno. Vložte kartu řidiče do slotu čipem nahoru. Stahování dat začne automaticky, jakmile je karta vložena. Zařízení signalizuje stahování dat blikáním oranžové LED diody a krátkým pípnutím. Není třeba používat žádné tlačítko – jen vyčkat cca 80 vteřin a dotaz karty se uloží na vnitřní paměť čtečky. Ukládání dat je signalizováno svítící oranžovou LED diodou a dlouhým pípnutím. Nyní můžete vyjmout kartu a pokračovat v řízení.

Krok 2. Odeslání souboru na server (1 min a 30 sek)

Odesílání stažených souborů z karty řidiče je plně automatické. Transfer souboru je signalizován blikající modrou LED diodou. Karty řidiče nemusí být uvnitř čtečky, takže řidič může pokračovat v řízení. Neodpojujte čtečku ze zdroje, dokud probíhá proces přenosu dat. Po 90 vteřinách je soubor odeslán na FTP server a automaticky uložen. Pamatujte, že je třeba napřed nakonfigurovat zařízení v závislosti na použité SIM kartě.

Krok 3. Analýza pracovní doby řidiče (1 min)

Jakmile je soubor odeslán na server, dispečer nebo jiná osoba zodpovědná za sledování pracovní doby řidiče může začít analyzovat soubor. Trvání tohoto kroku závisí na použitém software. Například při použití systému tachoPORT.net zabere analýza 29 dnů aktivit řidiče méně než 90 sekund.

Krok 4. Oznámení řidiči (1 min.)

Poté, co byl obsah souboru zanalyzován, může být řidiči odesláno potvrzení formou SMS. Upozorňovací služba systému tachoPORT.net odesílá informace o přestupcích včetně možného postihu. Díky tomu je řidič vyrozuměn o přestupcích proti nařízení 561/2006 a AETR, jichž se dopustil. Pokud jsou soubory odesílány jednou denně, řidič obdrží jasný a srozumitelný rozvrh pracovní doby, a to včetně doby řízení, přestávek a odpočinků pro daný den a týden. Např. může být řidič informován o času začátku a konce pracovní doby v daný den v závislosti na aktuálních správném načasování přestávek a odpočinků. Zeptejte se, proč je tato informace důležitá pro vaši společnost

Názory našich partnerů

“TachoTerminal GPRS je jedinečné zařízení v rámci celé EU. Umožňuje dopravním společnostem plánovat a kontrolovat pracovní dobu řidičů. A v důsledku se vyhnout pokutám!”

João Ferreira, Seepmode (Portugalsko)

“TachoTerminal je revolucí na trhu s IT pro dopravce. Kontrolní orgány jsou překvapeny možnostmi těchto zařízení.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Polsko)

“Má smysl seznámit se s celou produktovou řadou TachoTerminal. Tato zařízení mají skutečně výbornou kvalitu. ”

Rafael Kanitzki, Hanover (Německo)

©2021 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.