Vyberte zařízení a předmět nápovědy

Co znamenají jednotlivé LED diody na čtečce?

LED diody jsou popsány v návodu k použití čtečky. Stáhněte si manuál zde. Zelená LED – napájení/vyčítání karty; oranžová LED – soubor čeká na odeslání; Červená LED – chyba v odesílání(modrá LED bliká), chyba ve čtení (zelená LED bliká), chyba v ukládání (oranžová LED bliká).

Při vkládání karty do čtečky je slyšet zvukový signál. Co mám dělat?

Karta byla do zařízení vložena nesprávně. Karty musí být vložena do slotu čipem dolů (čipem ke čtečce), takže můžete vidět fotografii na kartě.

Zelená a oranžová LED stále svítí. Co to znamená?

Zařízení nemůže navázat spojení s mobilní sítí – soubor čeká na odeslání (oranžová LED). Můžete vyjmout kartu ze čtečky a můžete vložit jinou ke stažení dat. Jakmile budou data stažena, čtečka se znovu pokusí odeslat soubory uložené na své paměti (modrá LED bliká).  Při dalším pokusu o odeslání se doporučuje změnit svou polohu, abyste se připojili k GMS síti. Pokud i další pokusy o odeslání souboru selžou, čtečka je pravděpodobně špatně nakonfigurovaná.

Co je to oznámení řidiči? Musím posílat sám SMS?

Oznámení o přestupcích + rozvrh pracovní doby je jedna z funkcí, které mohou být aktivovány. Textová zpráva je automaticky generována a její obsah závisí na obsahu karty v daný moment. Např. řidič může obdržet na svůj mobil následující zprávu: Pokuty za 29 dní - … EUR.  Po 1 hodině řízení udělejte 45min přestávku. Zbývá vám 6 hodin řízení a ve 22:45 nejpozději začněte 11hod odpočinek. Zítra začněte pracovat v 7:45. Týdenní odpočinek 45 hodin má začít v sobotu nejpozději v 5:00.

Stahuje TachoTerminal GPRS data z digitálního tachografu?

Ne. S ohledem na to, že data z tachografu musejí být stahována jen 4x ročně, tato funkce by pouze uměle zvyšovala cenu zařízení  a cenu přenosu dat. Navíc je ke stažení dat z tachografu potřeba kartu podniku. Vystavit kartu podniku pro všechny řidiče je významný a zbytečný náklad. Ke stahování dat z tachografu se používá TachoTerminal PRO.

Co když jsem mimo dosah GSM?

Nejdůležitější je neodpojovat čtečku od zdroje napájení, když se pokouší znovu odeslat soubor. Správnou konfigurací čtečky je možné nastavit počet pokusů o odeslání v daném dni a v určitém čase.

Kolik stojí odeslání dat z karty řidiče?

Cena transferu dat pomocí GSM sítě závisí na tarifu mobilního operátora. TachoTerminal GPRS podporuje všechny druhy SIM karet. Při lokálních transferech v rámci jedné země jsou náklady na přenos dat nevýznamné, ale v roamingu se tarify jednotlivých operátorů mohou velmi lišit. Proto jsme připravili nabídku transferu dat z celé EU za cenu cca 12 eurocentů za 30 kB (1 soubor). Jako standard je TachoTerminal GPRS vybaven předplacenou kartou, která umožňuje odeslat několik souborů.

Kdy mohu vyjmout kartu z TachoTerminal GPRS?

Stahování dat trvá přibližně 1 minutu a 20 sekund. Konec stahování je signalizován krátkým pípnutím. Pak můžete vyjmout kartu a GSM modem odešle informaci na firemní server. Proto během tohoto procesu neodpojujte čtečku z napájení.

Jak správně vložit kartu řidiče do TachoTerminal GPRS?

Vložte kartu do slotu čipem dolů.

Umí kapesní čtečka TachoTerminal stahovat data z digitálního tachografu?

Ne. Kapesní čtečka TachoTerminal stahuje data pouze z karet řidičů. Čtečka musí být připojena k počítači s nainstalovaným softwarem.

Jak správně vložit kartu do kapesní čtečky TachoTerminal?

Vložte kartu řidiče do slotu čipem nahoru. Následující kroky stažení dat můžete vidět v prezentaci na YouTube.

Nemám mini CD. Kde mohu stáhnout software a drivery pro čtečku TachoTerminal?

Software a drivery stáhněte zde.

Mám problém s instalací čtečky v operačním systému Windows 7 / Windows Vista.

Nejprve nainstalujte software a drivery, které jsou na CD. Pokud nemáte CD, stáhněte soubory zde.  Řešením problému s instalací může být zapojení čtečky do jiného USB portu. Dále po připojení k počítači vyčkejte 20-30 sekund, než se čipová karta aktivuje. Jestliže problém přetrvává, pokuste se aktivovat službu smart card manuálně. Použijte příkazový řádek (tlačítko Start/Prohledat programy a soubory a vepište cmd. Poté vepište do příkazového řádku net start scardsvr.

Mám problém se stahováním dat z tachografu Stoneridge Exakt.

Nejnovější model Sotneridge Exakt m funkci ochrany, která vyžaduje použití nízkoenergetického módu. Pro stahování dat ze Stoneridge Exakt proveďte update TachoTerminalu PRO na verzi 4.xx.xx a vyšší. Po provedení update stiskněte tlačítka ALL+CARD a vložte čtečku do komunikačního portu tachografu. TachoTerminal PRO je připraven k použití. Nyní stiskněte tlačítko ALL, CNG nebo CARD a vyčkejte 5 sekund, aby se mohl spustit přednastavený mód. Některé komponenty jsou v nízkoenergetickém módu deaktivován, takže napětí nepřekročí 50mA.

Kde se na digitálním tachografu nachází komunikační port?

U digitálních tachografů VDO Siemens (Continental, Kienzle) se port nachází pod displejem mezi tlačítky sloužícími k vytahování karet. U digitálních tachografů Stoneridge a ACTIA před připojením TachoTerminal PRO nejprve vyjměte termopapírek. U EFAS Efkon je komunikační port umístěn nalevo od displeje.

Jak stáhnout data z karty řidiče?

Jsou dva způsoby, jak stáhnou data z karty řidiče: vložením karty do čtečky nebo prostřednictvím digitálního tachografu. Při vkládání karty do čtečky se ujistěte, že zařízení je připojeno k napájení. Čtečka může být napájena z počítače připojením USB kabelu nebo ze zapalovače ve vozidle připojením přes mini USB. Pokud budete data stahovat druhým způsobem, vložte kartu řidiče do slotu 1 v tachografu a kartu podniku do druhého slotu. Nezapomeňte otočit klíčkem zapalování, abyste zapnuli napájení. Poté vložte TachoTerminal PRO do komunikačního portu tachografu. Přitom stiskněte tlačítko CARD, abyste zamezili stahování souborů z tachografu.

Jak stahovat data z digitálního tachografu?

Nejprve otočte klíčkem zapalování a vložte kartu podniku do slotu 2. Poté vložte TachoTerminal PRO do komunikačního portu tachografu. Stahování dat z tachografu začne automaticky.

Jak zkopírovat data ze čtečky do počítače?

Jsou dvě možnosti, jak zkopírovat data ze čtečky. Prvním z nich je připojit TachoTerminal PRO k USB portu počítače. V Tento počítač by měl být TachoTerminal PRO viditelný jako externí disk „TachoTerminal“. Druhou možností je vyjmout microSD kartu ze čtečky a vložit ji do slotu vačeho počítače, notebooku nebo mobilního telefonu.

K čemu slouží tlačítka ALL, CARD a CONFIG?

Pro detailní vysvětlení se podívejte do návodu k použití.

Co signalizují jednotlivé LED diody na TachoTerminal PRO?

Pro detailní vysvětlení se podívejte do návodu k použití.

Jaká je kapacita karty řidiče?

Karta řidiče umožňuje uchovat minimálně 28 dní aktivit řidiče. To je dáno základními aktivitami řidiče, které zahrnují 93 změn během jednoho dne, to je od 00:00 do 24:00. Karta řidiče uchovává data minimálně 28 dní, ale může uchovat data třeba i za celý rok, když řidič mění své aktivity méně často.

Smažou se data z karty řidiče, jestliže je stáhnu?

Ne. Data z karty řidiče se stažením nesmažou. Pokud je čipová karta plná, nové aktivity přepíší ty starší.

Co znamená UTC?

UTC (Universal Time Coordinated) je časový formát užívaný v systému digitálních tachografů. Všechny aktivity, události a chyby jsou nahrány v čase UTC. Tento časový formát nebere v úvahu lokální změny času, např. přechod z letního času na zimní apod. Je třeba mít na paměti, že všechny manuální vstupy do tachografu musejí být provedeny v UTC. Proto je třeba brát v úvahu  rozdíl v čase v závislosti na zemi, kde se nacházíte.

Co je to časový rozdíl?

Jde o rozdíl mezi lokálním časem a UTC. Celkový časový rozdíl zahrnuje jak rozdíl časového pásma, tak případný letní čas. Jestliže řídíte v Německu, je časový rozdíl 1 hodina. Časový rozdíl Země 00:00 hodin UK / P / IRL / IS 01:00 hodina A / B / CZ / CY / D / DK / E / F / H / I / L / NL / PL / S / SK / SLO 02:00 hodiny BG / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR 03:00 hodiny RUS Během letního času přidáváme další 1 hodinu. V tom případě bude UTC o dvě hodiny za lokálním časem např. v ČR.

Jak stáhnout data z digitálního tachografu?

Postup stahování dat je následující: Spusťte zapalování. Vložte kartu podniku do slotu 2. Vložte TachoTerminal PRO do komunikačního portu tachografu. Stáhněte data (od posledního stažení) z karty řidiče a z tachografu. Jestliže chcete stáhnout data pouze z karty řidiče, stiskněte tlačítko CARD než vložíte čtečku do tachografu. Jestliže chcete stáhnout všechna data z tachografu, stiskněte tlačítko ALL. Jestliže chcete stahovat data v určitém rozsahu s/bez rychlosti, stiskněte nastavitelné tlačítko CONFIG*. Ukončete proces stahování dat. (*) V konfiguračním software můžete nastavit následující: - rozsah dat, která chcete stáhnout; - přeskakování určitých událostí a chyb; - přeskakování detailních dat o rychlosti (za 24 hodin řízení); - přeskakování technických dat;

Co znamená DDD nebo ESM?

Jde o nejrozšířenější formáty digitálních souborů stažených z karty řidiče nebo z digitálního tachografu. Struktura souboru musí být identická bez ohledu na formát a musí odpovídat Příloze 1B Nařízení 3821/85 nebo úmluvě AETR.

Jak často mají být stahována data z karty řidiče a z digitálního tachografu?

Data z karty řidiče mají být stahována každých 28 dní, data z digitálního tachografu každých 90 dní.

Je rychlost vozidla zaznamenána na kartě řidiče?

Ne. Jen v paměti digitálního tachografu. U většiny tachografů se rychlostní data zaznamenávají do vnitřní paměti tachografu za posledních 24 hodni řízení (3-4 pracovní dny)

Jaká je kapacita vnitřní paměti tachografu?

Vnitřní paměť tachografu uchovává data za posledních 365 dní provozu vozidla. Rychlostní data jsou výjimkou: tachograf uchovává detailní informace o rychlosti za posledních 24 hodin řízení, což představuje 3-4 pracovní dny. Novější typy tachografu dokážou uložit rychlostní data za delší časový úsek.

Názory našich partnerů

“TachoTerminal GPRS je jedinečné zařízení v rámci celé EU. Umožňuje dopravním společnostem plánovat a kontrolovat pracovní dobu řidičů. A v důsledku se vyhnout pokutám!”

João Ferreira, Seepmode (Portugalsko)

“TachoTerminal je revolucí na trhu s IT pro dopravce. Kontrolní orgány jsou překvapeny možnostmi těchto zařízení.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Polsko)

“Má smysl seznámit se s celou produktovou řadou TachoTerminal. Tato zařízení mají skutečně výbornou kvalitu. ”

Rafael Kanitzki, Hanover (Německo)

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.