Ochrana údajů

I. Obecná pravidla

I.1. Neprodáváme ani nezpřístupňujeme třetím stranám kontaktní informace uživatelů našich webových stránek. Výjimkou je zpřístupnění těchto informací našim distributorům, za účelem kontaktování nebo doručení objednaných produktů.

I.2. Uživatel může svá data kdykoli modifikovat nebo je vymazat z naší databáze. Kontaktujte nás nebo postupujte podle informací obsažených v emailu, který vám bude zaslán.

I.3. Máme právo měnit webové stránky. Služba je vázána poslední verzí webových stránek.

I.4. Používáním našich služeb souhlasíte s pravidly obsaženými v této ochraně údajů.

I.5. Jestliže nesouhlasíte s naší ochranou údajů, neregistrujte se k naší službě a nezpřístupňujte žádné informace o sobě naší společnosti.

II. Osobní údaje

II.1. Při používání našich služeb může být uživatel vyzván, aby poskytl některé své osobní údaje do příslušného formuláře.

II.2. V určitých případech (např. stažení demoverze nebo objednávky) může být uživatel požádán, aby poskytl detailnější informace potřebné k provedení dané operace. Nesouhlas s poskytnutím těchto údajů učiní operaci neproveditelnou.

II.3. Emailová adresa, uvedená při stahování demoverze nebo při objednávce, nás opravňuje k zasílání komerčních informací (např. informací o nově nabízeném softwaru).

III. Odběr newsletteru

III.1. Registrace k bezplatnému odběru newsletteru vyžaduje uvedení emailové adresy ve vhodné formě. Tato data jsou přidána na náš seznam adres.

III.2. Vyhrazujeme si právo zasílat informace o našich službách (novinky, promo-akce, speciální nabídky, atd.), nekomerční sdělení (přání, informace, osobní komentáře, atd.), komerční sdělení týkající se nás nebo našich partnerů a jiné informace spojené s naší společností.

III.3. Newsletter může být zasílán maximálně jednou za dva týdny.

IV. Cookies

IV.1. Služba používá cookies – malé textové soubory zaslané na počítač uživatele za účelem jeho identifikace a zjednodušení nebo zrušení dané operace. Cookies nejsou pro počítač, uživatele ani jeho data nebezpečné.

IV.2. Cookies musí být akceptovány, mimo jiné za účelem stažení demoverze, provedení objednávky nebo registrace pro odběr newsletteru.

IV.3. Podmínkou pro fungování cookies je, že budou akceptovány a nebudou vymazány z disku.

©2020 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.