TachoTerminal pomáhá nejen v splnění požadavků Nařízení 561/2006 a smlouvy AETR.
Čtecí zařízení TachoTerminal je zařízení podporující proces řízení času práce řidičů.

Podívejte se na produkty
 • Stahování dat

  Podle nařízení 581/2010 jsou dopravní firmy povinny stahovat data z karet řidičů co 28 dní a data z digitálních tachografů co 90 dní.

  Pamatujte, že od roku 2010 je povinné použití digitálních tachografů místo analogových a to nejen v Evropské unii, ale i v jiných státech Evropy.

  Přenos souborů

  Věděli jste, že soubor z karty řidiče má jenom 26 KB? Nacházejí se v něm ale pro vaši společnost velmi cenná data a přestupcích v pracovní době řidičů. Díky nabídce TachoTerminal GPRS pro střední a východní Evropu je cena přenosu souborů nyní méně než 12 eurocentů.

  Zasíláním dat z karty řidiče jednou denně můžete efektivně řídit svůj vozový park.

  Kontrola online

  Čím častěji budete stahovat dat s informacemi o době řízení, přestávek a odpočinků, tím máte lepší šanci vyhnout se pokutám ze strany inspektorů a policistů ve všech evropských zemích.

  Průběžná analýza dat podle Nařízení 561/2006 a dohody AETR je jedinou cestou, jak efektivně řídít pracovní dobu vašich řidičů

 • Výběr údajů z karty

  Nařízení 561/2006 a Nařízení 581/2010 a Mezinárodní smlouva AETR zavazuje k sčítání údajů z karty řidiče nejméně každých 28 dní.

  Je ale vhodné častější kopírování údajů karty řidiče, které jsou nezbytným zdrojem informací k správnému plánování pracovního času a přestávek řidičů.

  Archivování souborů

  Přečtené digitální soubory z karet řidičů přechovávejte po dobu 1 roku s cílem zpřístupnění údajů během kontroly inspekce silniční dopravy a inspekce práce.

  Soubory je možné archivovat na pevném disku počítače, na CD desce anebo USB paměti. Nejlépe je využít systém archivování souborů odebraných z karet řidičů.

  Řízení dat

  Systematická analýza narušení času jízdy, přestávek a odpočinků vede k snížení administračních pokut.

  Údaje z karty řidiče zlepšují generování zpráv potvrzení o aktivitě řidičů. Aktivity z karet jsou nezbytné k provádění evidence času práce řidiče a k správné kalkulaci výplat.

 • Karta řidiče

  Kartu řidiče je možné přečíst pomocí transferových klíčů prostřednictvím digitálního tachografu, ale tehdy je nutné provést čtení ve vozidle.

  Pohodlnější jsou zařízení , které je připojené k počítači a čtení se uskutečňuje v sídle firmy.

  Zbývající karty tacho

  Čítaje údaje z kontrolní karty, existuje možnost provádění kontroly nad činností služeb zodpovědných za provádění kontrol na silnicích.

  Dílenská karta zapisuje informaci o provedených kalibracích tachografů. Karta podniku obsahuje pouze základní identifikační údaje firmy.

  Údaje z digitálního tachografu

  V digitálním tachografu jsou údaje řechovávané po dobu 365 dní, ale údaje z paměti tachografu provádějte každých 90 dní.

  Nejdéle trvá výběr údajů o rychlosti vozidla z posledních 24 hodin jízdy. Tehdy se čas výběru údajů může prodloužit do 60 minut.

Názory našich partnerů

“TachoTerminal GPRS je jedinečné zařízení v rámci celé EU. Umožňuje dopravním společnostem plánovat a kontrolovat pracovní dobu řidičů. A v důsledku se vyhnout pokutám!”

João Ferreira, Seepmode (Portugalsko)

“TachoTerminal je revolucí na trhu s IT pro dopravce. Kontrolní orgány jsou překvapeny možnostmi těchto zařízení.”

Sylwia Mielnik, Infolab (Polsko)

“Má smysl seznámit se s celou produktovou řadou TachoTerminal. Tato zařízení mají skutečně výbornou kvalitu. ”

Rafael Kanitzki, Hanover (Německo)

©2021 Copyright - TACHOLAB sp. z o.o.